Lindad handledare till trappa

Jag hjälper dig med lindade räcken. Jag har lindat handledare till trappor på en mängd olika ställen. Båda i privata och offentliga miljöer.